Trobada de monedes socials FESC 2015

DummySection

DummySection

Aquest qüestionari està destinat a tots els col·lectius de moneda social que participin o vulguin participar de la trobada de monedes que es farà en el marc de la Fira d'Economia Social i Solidària de Catalunya l'Octubre de 2015.

L'objectiu és que serveixi de presentació de les diferents iniciatives presents, de manera que totes les persones assistents puguin conèixer ràpidament els altres projectes.

Els resultats del qüestionari seràn públics i podran utilitzar-se per fer un panell de difusió de les monedes socials durant la FESC 2015.

Abans d'omplir les caselles d'observacions, fes una ullada a tot el qüestionari per assegurar que no envies informació per duplicat.

Gràcies i fins aviat!

General

General

Nom de la xarxa de moneda social.

Nom que rep la vostra moneda

Nom de la ciutat, comarca, província o regió.

Correu electrònic per a l'atenció al públic.

S'utilitzarà per fer un mural de difusió de les diferents monedes durant la FESC. Pugeu algun format estàndard: PNG, JPEG, GIF, PDF

Contacte

Contacte

Dades d'una persona a la que puguem contactar des de l'organització de la trobada, per si és necessari. Aquestes dades no es compartiràn públicament.

Activitat de la moneda

Activitat de la moneda

A continuació es demanen paràmetres quantitatius sobre la circulació de la vostra moneda. Aquestes dades es poden trobar a l'apartat d'estadístiques de l'IntegralCES, el CES, o probablement del sistema informàtic que utilitzeu. En tots els casos és suficient una aproximació.

Nombre de comptes de moneda social

Considerem actius aquells comptes que haguin realitzat almenys un intercanvi en el darrer any.

Promig del nombre d'intercanvis (transaccions) mensual, en els darrers mesos.

Promig del valor transferit dels darers mesos. En unitats monetàries equivalents a un euro.

Quantitat de moneda existent en la xarxa. Per a sistemes de crèdit mutu, ho contarem com la suma de tots els comptes positius.

Referents a l'activitat de la xarxa de moneda social.

Organització

Organització

Descripció de la organització de la vostra entitat i de com es prenen les decisions que afecten la vostra moneda social.

Escull la naturalesa del col·lectiu o entitat que gestiona la moneda

Número aproximat de persones que fan tasques de gestió de la moneda, assisteixen a les reunions periòdiques, etc.

Clica a totes les opcions que es donguin dins el teu col·lectiu.

Explica aquí els trets principals de la vostra organització a nivell funcional i que no hagin pogut quedar reflexats en les preguntes anteriors. Així també com relacions amb institucions públiques o privades.

Model de moneda

Model de moneda

A continuació es demanen els detalls del vostre sistema de moneda social.

En unitats equivalents a un euro. Si no està establert oficialment, entreu una aproximació.

Quin és el valor que utilitzeu com a referència per a la vostra moneda?

Sistema gestió de la comptabilitat de la xarxa

Mecanismes de creació de moneda social.

Mecanismes que tingui la vostra xarxa que impliquin destrucció de moneda.

Quin són els límits dels mecanismes descrits? Quins els matisos? Els percentatges de les taxes? Hi ha algun altre tipus de recolzament de la moneda?

Recursos

Recursos

Ja sigui a través d'una central d'abastiment, o altres esquemes

En els que s'utilitzi principalment la moneda social

Altres principals recursos materials o organitzatius de que disposeu.

Coordinació interxarxes

Coordinació interxarxes

Principals interessos per a l'espai de coordinació entre xarxes de monedes socials.

Quins són els principals Altres interessos de la coordinació entre xarxes.

Altres

Altres

Planteja i respon tu mateix/a la pregunta que trobes a faltar. O fes-nos conèixer el que creguis important i que no ha tingut lloc en cap de les preguntes anteriors.

Never submit passwords or credit card number through Pandaform.

Powered by PandaForm.com
report abuse